สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาลสถานที่ที่น่าไปเมื่อมาเยี่ยมประเทศอินเดีย ทัชมาฮาลสามารถเรียกอีกชื่อนึงว่า อนุสรณ์สถานที่ความรักเป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุ


ทุ่งนา ในประเทศประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่จัดอยู่ในหมู่ 7 สิ่งอัศจรรย์ของโลก เป็นป่าช้าหินอ่อนสีขาว หินแลง ตกแต่งดับด้วยเครื่องเพชร พลอย หิน โมรารวมทั้งเครื่องเพชรพลอยจากมิตรในแต่ละประเทศ กว้างและก็ยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร รอบๆข้างหน้ามีทัชมาฮาลมีสนามที่กว้าง มีทางเดินสู่ตึก 4 ทาง มีน้ำพุรวมทั้งสระเรียงยาว ใช้เวลาสำหรับการสร้างถึง 22 ปี ตามแบบสถานที่ปัตชูรรมโมกุลของประเทศอินเดียและก็อาหรับอิหร่านนมุสลิม ใช้ช่างรวมทั้งคนงานการผลิตสูงถึง 20,000 คน ทุกรูปร่างของหลุมฝังศพมีความสมมาตรในทุกๆส่วนรวมทั้งประณีตบรรจงและละเอียดลอองดเว้นงานที่สุด ถูกทำขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของท่าน นามว่า มุมตัซ มาฮาล ซึ่งสินอายุ ภายหลังการให้กำเนิดผู้สืบสกุลผู้ที่ 14 เพียงแต่ 60 นาที การถึงแก่กรรมของพระมเหสีที่เป็นหวานใจมากมายที่อยู่รับประทานร่วมกันมาถึง 18 ปี ทำให้สมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน เศร้าอยู่ถึง 2 ทศวรรษ ราชสมบัติส่วนมากของท่านหมดไปกลับการผลิตอนุสรณ์สถานที่ความรักของทั้งคู่ ภายหลังจากสร้างทัชมาฮาลเสร็จในปี คริสตศักราช 1658 พระบุตรชายองค์ที่ 1 นามว่า ออรังเซบ ได้มีความคิดเห็นว่าพระพ่อใช้สินทรัพย์ไปๆมาๆกมายอย่างใหญ่โต ก็เลยได้คิดชิงบัลลังก์จากพระพ่อแล้วได้จับสมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ไปขังในป้อมอัครา สมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ทำเป็นเพียงแค่ยืนเขย่าเท้าดูมายังทัชมาฮาลและก็รำพึงรำพันถึงพระมเหสีมุมตัซ มาฮาล ผ่านกรงเหล็กที่ถูกขังอยู่ทุกๆวัน ทุกวันเป็นระยะเวลานานถึง 8 ปี รวมทั้งได้ตายลงในช่วงคริสตศักราช 1666 หากแม้ยามที่ท่านสินอายุเวลาก่อนท่านสิ้นชีพ ก็ยังมองดูมาที่อนุสรณ์สถานที่นี้ โดยที่มือยังคงจัดกรงเหล็กไว้ ก่อนสิ้นใจจิตใจท้ายที่สุด พระศพของท่านได้ถูกเอามาตั้งเอาไว้ในทัชมาฮาลใกล้เคียงพระมเหสีที่ท่านทรงรักชั่วกัลปวสาน เดี๋ยวนี้ ทัชมาฮาลจะสวยสดงดงามมาในตอนดวงอาทิตย์ขึ้นและก็ดวงอาทิตย์ตกเพราะเหตุว่าแสงสว่างจากพระอาทิตย์ส่องมากมายระทบกับหินอ่อนสีขาวนวลเป็นภาพที่ติดตึงใจมาก ถ้ามาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแล้วไม่มาดูทัชมาฮาลที่เป็นเยี่ยมในสิ่งมหัจรรย์และคงมาไม่ถึงแน่ๆ

Author: Carole Brown